Chris Stegeman | Jan 31, 2023

css17 | stopwatch

Voorkennis:

Doelen:

 • Toepassen van position: absolute met met top: ..px en left: ..px
 • clickable gebieden aanbrengen op background-image
 • True Type Font (ttf) instaleren en gebruiken
 • Wijzigen / toggelen van css-classes

In de opdracht js17_stopwatch is met Javascript een eenvoudige stopwatch gemaakt.
We leggen in deze opdracht, het display en klikfuncties over een bestaande foto van een stopwatch en laten die weer werken.

stopwatch png
afb 1
stopwatch png
afb 2
stopwatch png
afb 3

opdracht

 • neem als basis de code opdracht js17_stopwatch
 • zoek een afbeelding van een stopwatch (mooist is een vrijstaande png) afb 1
 • plaats deze als background van een <div> die postition: relative heeft en pas width en height aan zodat de afbeelding past
 • maak absolute divs aan op de plek van het display, start/stop button en reset en light-buttons.
  • geef de divs voor het gemak even border mee afb 2
  • Positioneer met top en left en pas breedte aan met width en height
 • maak de divs clickable en verwijs naar bestaande functions van js17_stopwatch
 • maak de achtergrond van display grijs
 • zoek een lettertype die op een quartz-klok lijkt op internet
  • download het ttf bestand
  • zoek op hoe je een ttf bestand in je webpagina gebruikt en pas toe afb 3
 • voeg een class toe waarmee je de button light laat werken