Chris Stegeman | Jan 31, 2023

js27 | form validate A

Voorkennis:

  • JS Functions (w3schools)
  • if-statements, select-element,

Doelen:

  • frontend-validate met plain JS leren schrijven
  • leren werken reguliere expressies

opdracht

  • Maak het hieronder weergegeven formulier met HTML en CSS (extern) na
  • Voeg een (extern) Javascript toe die deze functionaliteit mogelijk maakt:
    • Bij verlaten input-element een functie aanroept die de inhoud controleert form_validate_a