Laravel API

Introductie

In deze cursus wordt uitgelegd hoe je een laravel backendapplicatie maakt met een Vue frontend. Een aantal technieken komen in deze cursus bij elkaar.

Voorkennis

  • Je kunt werken met SQL-queries
  • Je kunt een ERD maken en een database normaliseren
  • Je kunt een eenvoudige frontend applicatie maken met Vue.js
  • Je kunt een eenvoudige Laravel applicatie bouwen
  • Je hebt kennis van scrum en je weet hoe je userstories moet maken.

Het onderwerp in de cursus is een movie-app.

User stories

Technisch gezien betekent dit dat een gebruiker meerdere movies een rating kan geven en een movie kan van meerdere gebruikers een rating ontvangen. M.a.w. een meer-op-meer relatie die je kan opdelen in 2 1-op-meer relaties doormiddel van een tussentabel (rating). De movie-app wordt opgedeeld in een front-end en een back-end gedeelte. Laravel wordt gebruikt voor de back-end (API). VueJS wordt gebruikt voor het front-end gedeelte. Uitgangspunt van de applicatie is dat straks ook andere front-end webapps maar ook mobiele applicaties gebruik kunnen maken van de Movie-app's API.

Normalisatie

Stap 1

Welke gegevens zijn er in de applicatie: movietitel, moviejaar, rating, email gebruiker, voornaam, tussenvoegsel, achternaam

Stap 2

Welke gegevens zijn van elkaar afhankelijk

Stap 3:

Sleutels en relaties
table: movies
id, title, year

table: ratings
movie-id, user-id, rating

table: users
id, email, fname, prefix, lname, password

Entiteit Relatie Diagram (ERD)

Movie app ERD