Ronald Kerssies | Jun 30, 2023

Introductie

stage-programmeur

BeroepsPraktijk Vorming (BPV)

Door stage te lopen bij een bedrijf leer je hoe het is om op een ontwikkelafdeling te werken. Daarnaast leer je uiteraard om de theorie en ervaringen die je op school hebt opgedaan uit te breiden. Ook is stage lopen (bpv) verplicht voor het behalen van jouw diploma. Daarvoor ga je twee keer op stage bij twee verschillende bedrijven, zodat jij zo een bredere ervaring opdoet. De stageperiodes zijn:

 • BPV1 van 800 uur (ongeveer na één jaar school)
 • BPV2 van 700 uur (meestal het laatste halfjaar)

Wanneer kan je op stage ?

 • Wanneer meent klaar te zijn voor een stage. Dit gaat in overleg met de vakdocenten.
  Zij moeten hiervoor ook eerst een goedkeuring geven. Normaal gesproken moet je dan minimaal het blok 'Basis programmeren' en het blok 'Basis webdevelopment' hebben afgerond. Het is ook verstandig extra ervaringe te hebben in Front- en Backend-technieken die worden toegepast bij jouw toekomstige stageplaats

 • Een helder beeld hebben wat jij kan bijdragen aan de projecten van het stagebedrijf en waarom deze stageplaats goed past bij jouw persoonlijke ontwikkeling en ambities.

 • Jij een goede sollicitatiebrief en CV kan schrijven en zelfstandig contact kan opnemen met het stagebedrijf voor het vervolg van jouw stage sollicitatie

 • Jij, jouw codeer-werk kan demonstreren in een portfolio of GitHub en dit kan toelichten. Ofwel; jij moet van jezelf weten waarin je goed bent

 • Als het docenten-team meent dat een stage-ervaring goed is voor jouw ontwikkeling.

Voorlichting

De algemene stageinformatie (pdf) kan jij zelf doorlezen. Een toelichting hierop kan individueel of in een groep/klas worden gegeven.

Een stageplaats vinden

 • Kijk op SBB stageplaatsen Softwaredeveloper
 • Bespreek en vraag jouw LOB-er (mentor) / stage-coördinator
 • Solliciteer bij de stageplaast van jouw keuze
  (Neem vooral telefonisch contact op! Niet alleen een e-mail sturen. Bereid het gesprek voor.)
  Solliciteer naar meerdere stageplaaatsen tegelijk. "Wed niet op één paard..."
  • Vraag zo nodig ondersteuning voor het schrijven van een sollicitatiebrief of het voeren van een telefoongesprek.
 • Ga op sollicitatiegesprek (plan dit goed in en bereid dit gesprek voor).
 • Laat de stage-coördinator via een Teams-chat het volgende weten:
  • Bij welk bedrijf jij een stageplaats zoekt
  • Gelukt? Er moet een Praktijk-OvereenKomst (POK) worden getekend
  • Of jij contact hebt gehad met de stage plaats
  • Als je bent geplaatst !!!

‼️

 • Als het niet is gelukt; Jammer... leer er van, pas je aan en probeer het bij een andere stageplaats !
 • Bij te weinig actie heb je kans dat je de leuke plekken of dichtbij mis loopt..!
 • Je bent in de 1ste instantie zelf verantwoordelijk om een plek te zoeken. Heb je hulp nodig hoor ik het graag!

Een Stageplaats gevonden

Ben je aangenomen voor een stageperiode? Vul dit "informatieformulier-stage" zelf in! Stuur deze naar de mailadressen die bovenin die document in het ROOD aangeven staat. Op basis van deze gegevens wordt een PraktijkOvereenKomst (POK) opgemaakt.

Tijdens de stage

Benodigde documenten tijdens de stage.

Handboek BPV Klas: Hierin staat alles over de stage, o.a.:

 • wat doe je tijdens een stage?
 • Wat moet je inleveren?
 • Hoe zet je een verslag op?

SD beoordelingsdocument BPV:

 • hierin zet je je doelen voor de stage (voor eerste stagebezoek invullen!)
 • hier komen beoordelingen en stagebezoeken in te staan
 • officieel document: moet op het laatst gescand worden met handtekeningen en beoordelingen

SD Werkzaamheden:

 • werkzaamheden tijdens de stage
 • richtlijnen voor opstellen doelen
 • overzicht van het Kwalificatiedossier
 • LET OP: stage-activiteiten kunnen ook worden gebruikt bij het bewijzen van ervaringen in het normale schoolprogramma (Lucy)

Andere documenten;

 • zoals een Excelsheet voor urenverantwoording

✳️

Studenten die zijn gestart voor augustus 2023;

BPV met Rubrics-gesprekken;

 • Rubrics (docx)
 • Rubrics (pdf) 💡Waar mogelijk kan je ook tijdens de stage wwerken aan Lucy-opdrachten en deze toevoegen aan jouw PORTFOLIO.
  Hiermee verkort jij de duur tijd van jouw opleiding.

Stagebegeleiding

Tijdens de stageperioode komt minimaal tweemaal een docent op bezoek. Tijdens dat bezoek worden jouw doelen en ontwikkeling besproken. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen en het een en ander af te stemmen tussen jou, de stageopleider en de stagebegeleider (docent).

 • De voortgang en werkzaamheden worden o.a. besproken
 • Jouw voortgang wordt vastgelegd in een Rubrics-formulier.

Als er iets onduidelijk is of de stage verloopt niet naar wens. Bespreek dit met de stageopleider (bedrijf). Als dit niet lukt, dan neem jij of eventueel het stagebedrijf contact op met de stagebegeleider (docent) of de stage-coördinator.

Afronden stage

 • Positieve ontwikkeling gedurende de stage, aantoonbaar met Rubrics-beoordelingen
 • Resultaten zijn gearchiveerd in jouw PORTFOLIO/GitHub, met o.a.: codeer-, samenwerkings-, SCRUM-, GIT- en/of andere developer-activiteiten
 • De gestelde stageduur is volledig doorlopen, aantoonbaar met urenverantwoording in het stageverslag
 • Beide documenten zijn geupload in CumLaude/Canvas